Spring naar content

Momenteel werken wij aan een betere ervaring voor de gebruikers door aanpassingen te doen aan de website. Als gevolg hiervan kan informatie verouderd of onjuist zijn. Heb je vragen? Stuur ons een bericht! Als je op de hoogte gehouden wilt worden meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Een scheidsrechter of andere wedstrijdofficial kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • enig soort verwonding opgelopen door een speler, official of toeschouwer;
 • enige schade aan eigendommen van welke soort dan ook;
 • enige andere schade geleden door enig individu, club, bedrijf, bond of ander lichaam, ten gevolge van, of mogelijk ten gevolge van, welke beslissing dan ook die hij mag nemen in het kader van de spelregels of met betrekking tot de normale procedures die vereist zijn om een wedstrijd te houden, te spelen en te leiden.

Een dergelijke beslissing kan een beslissing zijn:

 • dat de toestand van het speelveld of het terrein of de weersomstandigheden zo zijn, dat ze al dan niet toelaten dat een wedstrijd gespeeld kan worden;
 • om een wedstrijd te staken om welke reden dan ook;
 • inzake de geschiktheid van de uitrusting van het speelveld en de bal tijdens een wedstrijd;
 • om een wedstrijd al dan niet te onderbreken vanwege overlast van het publiek of vanwege enig probleem op de tribunes of langs het speelveld;
 • om het spel al dan niet te onderbreken om toe te staan dat een geblesseerde speler het speelveld verlaat om te worden verzorgd;
 • om te verzoeken dat een geblesseerde speler van het speelveld wordt verwijderd om verzorging mogelijk te maken;
 • om een speler al dan niet toe te staan bepaalde kleding of uitrusting te dragen;
 • (voor zover dit tot zijn bevoegdheid gerekend kan worden) om al dan niet toe te staan dat enigerlei personen (inclusief club- en terreinofficials, veiligheidsfunctionarissen, fotografen of andere mediavertegenwoordigers) aanwezig zijn in de nabijheid van het speelveld;
 • enige andere beslissing die hij kan nemen in overeenstemming met de spelregels of overeenkomstig zijn taken conform de voorwaarden van de FIFA, confederatie, nationale bond of competitiereglementen of voorschriften waaronder de wedstrijd wordt gespeeld.

Scroll naar boven