Spring naar content

Momenteel werken wij aan een betere ervaring voor de gebruikers door aanpassingen te doen aan de website. Als gevolg hiervan kan informatie verouderd of onjuist zijn. Heb je vragen? Stuur ons een bericht! Als je op de hoogte gehouden wilt worden meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Er kunnen overige wedstrijdofficials (twee assistent-scheidsrechters, 4e official, twee aanvullende assistent-scheidsrechters, een reserve assistent-scheidsrechter, een videoscheidsrechter (VAR) en tenminste één assistent VAR (AVAR)) bij wedstrijden worden aangesteld. Zij ondersteunen de scheidsrechter in het leiden van de wedstrijd overeenkomstig de spelregels, maar de eindbeslissing zal in alle gevallen worden genomen door de scheidsrechter.

De scheidsrechter, assistent-scheidsrechters, 4de official, aanvullende assistent-scheidsrechters en de reserve assistent-scheidsrechter zijn de wedstrijdofficials die zich op het speelveld bevinden.

De VAR en de AVAR zijn de ‘video’ wedstrijdofficials en ze assisteren de scheidsrechter in overeenstemming met het VAR protocol zoals vastgesteld door de IFAB.

De wedstrijdofficials opereren onder het gezag van de scheidsrechter. In geval van ongewenste inmenging of onbehoorlijk gedrag, zal de scheidsrechter hen van de taak ontheffen en het rapporteren aan het bevoegd gezag.

Met uitzondering van de reserve assistent-scheidsrechter, assisteren wedstrijdofficials die zich op het speelveld bevinden de scheidsrechter bij overtredingen en onjuist handelen, wanneer ze een beter zicht hebben dan de scheidsrechter. Ze moeten rapport uitbrengen aan het bevoegd gezag over alle ernstige gedragingen of andere incidenten die buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter en de overige wedstrijdofficials gebeurden. Ze adviseren de scheidsrechter en de overige wedstrijdofficials over een op te stellen rapport.

De wedstrijdofficials die zich op het speelveld bevinden ondersteunen de scheidsrechter met de inspectie van het veld, de ballen en de uitrusting van de spelers (ook of problemen zijn opgelost) en houden aantekeningen bij van de tijd, doelpunten, onbehoorlijk gedrag etc..

De competitiereglementen moeten duidelijk beschrijven wie de wedsrijdofficial vervangt, wanneer deze niet in staat is te starten of door te gaan, als ook vervangingen in het verlengde hiervan. Het moet met name duidelijk zijn of de 4e official, de 1ste assistent-scheidsrechter of de 1ste aanvullende assistent-scheidsrechter de scheidsrechter vervangt wanneer deze niet verder kan gaan.

Scroll naar boven